Stichtingen register
De Stichting is ingeschreven in het Stichtingenregister onder nummer 411 66 162