In 1951 besloten Hugo van Poelgeest en zijn vrouw Vivienne Ruth Spatkova de Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming op te richten om op vele terreinen het dierenwelzijn te bevorderen met als belangrijkste doel het vinden van alternatieven voor dierproeven.

Hun huwelijk was kinderloos gebleven en gezien hun betrokkenheid bij het dierenwelzijn – Hugo van Poelgeest was voorzitter van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren – wilden zij op deze manier zin geven aan het financiële deel van hun nalatenschap.
De stichting is pas na de dood van mevrouw Spatkova in 1976 operationeel geworden.

Na jaren te hebben samengewerkt met Stichting Lemstra, opgericht door mevrouw Antoinette Cornélie Lemstra van Beusekom, die vooral belangstelling had voor kleinschalige dierenopvang, fuseerden beide stichtingen op 13 maart 2015 waarmee de Van Poelgeest Lemstra Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming ontstond.

Om tegemoet te komen aan de behoefte van particulieren om een (deel van) hun vermogen in te zetten voor dierenwelzijn op een breed gebied werd in april 2017 besloten de structuur van de stichting nogmaals te wijzigen en om te vormen tot een koepelstichting voor fondsen op naam met als eerste fondsen het Hugo van Poelgeest Fonds en het Lemstra Fonds. Tevens werd de naam gewijzigd in Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn.