De belastingregels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn ook van toepassing op de Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn.
Het fiscale nummer is 8033.68.112

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?

  • Een ANBI hoeft geen Successie- of Schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die zij doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkingsrecht.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI kan een donateur giften op het inkomen in mindering brengen voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting binnen de daarvoor geldende regels.

De Stichting staat open voor het ontvangen van giften, legaten of erfenissen ten behoeve van dierbeschermingsprojecten. Bij voldoende omvang van het toegevoegde vermogen willen wij gaarne overleg plegen met de gever of de gemachtigde over het instellen van een Fonds op Naam met voorkeuren voor het besteden van de opbrengsten.

Stichtingen register
De Stichting is ingeschreven in het Stichtingenregister onder nummer 411 66 1162