Welkom bij Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn

Wie zijn we?

Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn is een zogenoemd vermogensfonds met een bestuur en een projectmedewerkster externe projecten. Wij steunen financieel, adviseren, werken samen en maken voor kleinschalige dierenwelzijnsorganisaties waar nodig het verschil tussen wel of geen goed dak op de stal, wel of geen voer voor de egelopvang, maar ook grotere projecten zoals een bijdrage aan nieuwbouw dierenasiels, nieuwe hekwerken voor paarden- en ezelopvangcentra en noem maar op.

Wat doen we?

Wij steunen dierenwelzijnsorganisaties voornamelijk in Nederland en het Koninkrijk der Nederlanden. We maken echter voor een mooi project in het buitenland met Nederlands bestuur wel eens een zijsprongetje. Onze projecten zijn voor opvang, verzorging en verpleging van dieren maar ook zeker ter voorkoming en het stoppen van dierenleed. Projecten ter instandhouding van bedreigde diersoorten vallen hier uiteraard ook onder. Tevens reikt onze stichting tweejaarlijks de Hugo van Poelgeest prijs uit voor het zoeken naar alternatieven voor Dierproeven en jaarlijks de Lemstra Prijs, een geldbedrag voor de eigenaar of beheerder van een kleinschalige dierenwelzijn organisatie.

Laatste projecten / activiteiten

Uitreiking Lemstraprijs 2022

Uitreiking Lemstraprijs voor Stichting ’t Olde Manegepeerd DAMSHOLTE – Wij zijn Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn en we staan er voor alle dieren. Wij steunen dierenwelzijn organisaties in Nederland en het…

Lees verder

Proefdiervrij Event 2022

Proefdiervrij Event 2022 LET OP: PLAATS VAN SAMENKOMST GEWIJZIGD Vrijdagmiddag 18 november 2022 zal de uitreiking van de Hugo van Poelgeest prijs voor Proefdiervrije Innovaties plaats vinden in Beeld en Geluid, Zeestraat 82, 2518AD in Den Haag.   Het programma is als volgt: 14.30 – 15.00 Inloop en registratie 15.00 – 15.15 Welkom 15.15 – 16.00…

Lees verder