Als u in aanmerking wilt komen voor een subsidie van de Stichting, vult u dan onderstaand aanvraagformulier in.

Na ontvangst van uw aanvraag is de procedure verder als volgt:

 

  • u ontvangt een bevestiging van ontvangst van de aanvraag;
  • de beleidsmedewerkster bereidt een advies voor en legt de aanvraag met het advies voor aan het bestuur;
  • het bestuur vergadert twee maal per jaar. De afhandeling van de subsidie-aanvraag kan dus enige tijd in beslag nemen;
  • normaal gesproken ontvangt u binnen twee weken na de bestuursvergadering een afwijzing of toekenning;
  • als de aanvraag is gehonoreerd en geaccepteerd, verzoeken wij u om na afloop van het project een kort verslag en een financiële verantwoording op te stellen voor het bestuur van Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn. Tevens vraagt het bestuur om een foto van het eindresultaat van het project of, bij een wetenschappelijk onderzoek, om een schriftelijk bewijsexemplaar van het project

 

Contactgegevens


Adresgegevens


Bedrijfsgegevens


Project