Het bestuur bestaat uit de volgende zes personen:

  • De heer mr. Diederik  baron van Wassenaer, voorzitter 
  • De heer drs. Nico van Leeuwen, vice-voorzitter 
  • De heer Pieter van Berckel, penningmeester namens Capital Support, vermogensregie en financiële logistiek 
    Alleen ten aanzien van toegekende donaties kan met de penningmeester contact worden opgenomen: berckel@capitalsupport.nl
  • Mevrouw Maria aan de Stegge, secretaris. Contact over bestuursaangelegenheden: bestuur@bouwstenenvoordierenwelzijn.nl
  • De heer Prof.dr. Tjard de Cock Buning, lid 
  • Mevrouw dr. Nina Cohen, lid 

Daarnaast is mevrouw Dimitra Joannides aangesteld als beleidsmedewerker externe projecten. Voor verzoeken om een financiële bijdrage voor projecten kunt u via de website het digitale formulier invullen.
Voor alle verdere correspondentie en vragen kunt u terecht bij mevrouw Dimitra Joannides. 

Beloningsbeleid: Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. Wel worden vacatiegelden verstrekt en worden de uitvoerende werkzaamheden marktconform vergoed.

Fiscaalnummer Bouwstenen 8033.68.112

Statuten

De statuten van de Stichting geven de werkingssfeer en de structuur van de Stichting aan. Zo bevatten de statuten bepalingen over het doel van de Stichting.