Wilt u ook een bijdrage leveren aan initiatieven voor dierenwelzijn? Dat kan op de volgende manieren:

Optie 1: Fonds op Naam

Een Fonds op Naam biedt particulieren, maar ook bedrijven de mogelijkheid op deze persoonlijke wijze dierenwelzijn op vele gebieden structureel te ondersteunen. 

De schenker bepaalt zelf de naam van het fonds (vaak de eigen naam of de naam van een dierbare) en de aan de stichting gerelateerde doelstelling, bijvoorbeeld een bepaald onderzoek of een gebied waar de interesse naar uitgaat. Het doel van het Fonds op Naam moet wel passen binnen de doelstelling van Bouwstenen voor Dierenwelzijn. 

Het vermogen van de Fondsen op Naam wordt als één geheel beheerd en de opbrengsten worden naar rato toebedeeld aan deze fondsen.  De stichting zorgt ervoor dat deze opbrengsten  besteed worden aan het specifieke doel en draagt zorg voor de administratieve afhandeling. Zo profiteert een Fonds op Naam van de kennis en ervaring die bij de stichting aanwezig is, zonder belast te zijn met organisatorische en administratieve kwesties.

Bouwstenen voor Dierenwelzijn hanteert wel een minimum vermogen van € 200.000 dat direct kan worden gestort of opgebouwd met een lijfrenteconstructie.       

Over het algemeen neemt de stichting alle kosten voor het instellen van een Fonds op Naam voor haar rekening. Meer informatie over het instellen van een Fonds op Naam is beschikbaar bij Bouwstenen voor Dierenwelzijn of het notariaat.

Optie 2: Gift of legaat

Ook kunt u (een deel van) uw vermogen toevoegen aan een van de bestaande fondsen bij Bouwstenen voor Dierenwelzijn met een doelstelling die u aanspreekt. Daarvoor kunt u een bedrag overmaken op bankrekeningnr. NL15GILL0223301256 ten name van Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn.

Een legaat is een schriftelijke vaststelling waarbij een bepaalde som geld aan een bepaald iemand wordt nagelaten. Legaten worden vaak gebruikt om schenkingen aan goede doelen te doen vanwege de vrijstelling van belasting. Indien u aan Bouwstenen voor Dierenwelzijn wilt legateren dan kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn.

Optie 3: Split-a-Gift

Je hebt iets te vieren. Gefeliciteerd! Om te voorkomen dat je allemaal cadeautjes krijgt waar je eigenlijk niet op zit te wachten, regel je via Split-A-Gift heel eenvoudig zelf een cadeau. Dat klinkt misschien hebberig, maar jij hebt juist het beste voor met iedereen. Niet alleen maak je het je vrienden makkelijk, je deelt je cadeau ook nog eens met een goed doel. Iedereen blij!

Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn is zo’n goed doel waar Split-a-Gift het voor doet. www.splitagift.com.

Alle door de Stichting ontvangen giften, schenkingen, legaten en nalatenschappen worden toegevoegd aan het kapitaal, tenzij de schenker anders heeft bepaald, zodat de stichting hiermee een bijdrage kan leveren aan de beschreven doelstelling. Giften, lijfrentes en legaten die door middel van een notariële akte geregistreerd worden  zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten omdat de Stichting een ANBI status heeft (zie verklaring ANBI).