Relatie met Insinger Gilissen Stichtingen en Filantropie

De oprichters van de stichting hebben er bewust voor gekozen dat tenminste één bestuurder, de penningmeester, een rechtspersoon zou zijn met ervaring op het gebied van nalatenschappen en op bestuurlijk niveau.

Op deze manier wilden zij de continuïteit voor de lange termijn waarborgen. Vanaf het operationele begin van de stichting (1976) heeft Kas-Associatie N.V. (KAS Bank N.V.) deze functie vervuld en is die bank verantwoordelijk geweest voor het beheer van het vermogen.

In 2007 heeft de bank haar taken als penningmeester en vermogensbeheerder overgedragen aan Nachenius Tjeenk & Co. In 2009 is Nachenius Tjeenk samengegaan met Insinger de Beaufort.

In 2017 is Insinger de Beaufort gefuseerd samengegaan met Theodoor Gilissen Bankiers onder de naam Insinger Gilissen (www.insingergilissen.nl)

Het penningmeesterschap wordt verzorgd door Insinger Gilissen Stichtingen en Filantropie.