In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website, Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud

Door deze website te bezoeken, stemt u in met deze disclaimer.
De content op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin aanvaart de eigenaar geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.